สินค้าใหม่ (16)

ID : 175935
Last Update : 01/10/2562 15:53 Preview : 4,860
เหล็กฉาก มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาส่งวิทยุ เสาโทรศัพท์ เป็นต้น
ID : 175963
Last Update : 21/08/2562 11:04 Preview : 873
เหล็กแบน มีรูปทรงคล้ายสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว ซึ่งมีทั้งแบบที่ผลิตจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง และการตัด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ โดยนิยมนำไปใช้งานที่เกี่ยวกับการเชื่อมและตัดตามขนาดที่ต้องการ อาทิ รางระบาย ฝาตะแกรง ราวบันได แหนบรถยนต์ เป็นต้น
ID : 175964
Last Update : 02/10/2562 19:53 Preview : 3,300
เหล็กรางน้ำ มีรูปทรงตัวยู ขาสองข้างมีขนาดเท่ากัน ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง นิยมใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักสูง อาทิ หลังคาโรงงาน บันได โครงสร้างบ้าน แป เป็นต้น
ID : 175965
Last Update : 02/10/2562 19:53 Preview : 2,737
เหล็กท่อดำ(Carbon Steel Pipe) มีรูปทรงหน้าตัดเป็นวงกลมแบบกลวง มีลักษณะเป็นท่อยาว มีความสามารถในการรับแรงดัน แข็งแรง และมีน้ำหนักเบา นิยมใช้ในงานท่อลำเลียงต่างๆ งานก่อสร้างและงานตกแต่งทั่วไป อาทิ ท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา นั่งร้าน รั้ว ประตู เป็นต้น
ID : 175966
Last Update : 09/10/2562 21:12 Preview : 3,260
เหล็กเอชบีม มีรูปทรงเป็นตัวเอช ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ มีความทนทานสูง และแข็งแรงมาก อีกทั้งยังมีรูปร่างสวยงามในงานก่อสร้าง จึงนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง อาทิ เสาโรงงาน คาน โครงหลังคา เป็นต้น
ID : 175967
Last Update : 21/08/2562 11:05 Preview : 805
เหล็กแผ่น มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากเหล็กแผ่นม้วนคุณภาพสูง นิยมใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป อาทิ การปูพื้น งานสะพาน ต่อเรือ งานเชื่อมต่อ งานขึ้นรูปทั่วไป เป็นต้น
ID : 175968
Last Update : 16/04/2563 10:46 Preview : 1,506
เหล็กแผ่นลาย มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเป็นลวดลายนูน ผลิตจากเหล็กกล้านำไปรีดร้อนหรือหล่อใหม่ มีความแข็งแรง ทนทาน มีลวดลายที่ชัดเจน ทนต่อแรงเสียดทานได้ดี ใช้ในงานปูพื้นกันลื่นต่างๆ อาทิ งานปูพื้นกันลื่น บันได พื้นรถยนต์ พื้นรถบรรทุก เป็นต้น
ID : 175981
Last Update : 21/08/2562 14:07 Preview : 1,132
เหล็กแป๊บโปร่ง มีลักษณะเป็นท่อเหลี่ยมหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต หรือวัสดุอื่นๆ ได้
ID : 175982
Last Update : 21/08/2562 14:07 Preview : 1,181
เหล็กแป๊บแบน มีลักษณะเป็นท่อเหลี่ยมหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต หรือวัสดุอื่นๆ ได้
ID : 175983
Last Update : 21/08/2562 14:03 Preview : 1,076
เหล็กตัวซี มีลักษณะหน้าตัดเหมือนตัวอักษรซี ซึ่งเกิดจากการรีดเย็นของเหล็กคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป อาทิ โครงหลังคา เสาค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก แป เป็นต้น
ID : 175985
Last Update : 05/10/2562 13:06 Preview : 2,345
เหล็กไอบีม มีรูปทรงเป็นตัวไอ ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ มีความทนทานสูง และแข็งแรงมาก สามารถรับแรงอัดในการก่อสร้าง จึงนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องการการรับน้ำหนักมากๆ อาทิ เสาโรงงาน คาน รางเครน เป็นต้น
ID : 175986
Last Update : 21/08/2562 11:06 Preview : 911
เหล็กไวด์แฟรงค์ มีรูปทรงคล้ายตัวไอ ใกล้เคียงกับเหล็กไอบีม แต่มีความหนาที่น้อยกว่า สำหรับใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อมต่างๆ อาทิ เสา คาน โครงหลังคา เป็นต้น
ID : 175987
Last Update : 21/08/2562 14:04 Preview : 1,013
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน มีลักษณะหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ภายในมีเนื้อเหล็กเต็มตลอดทั้งเส้น มีความทนทาน รับการเสียดสีได้มาก เหมาะกับงานเหล็กดัด และงานโครงสร้างต่างๆ อาทิ เหล็กดัดหน้าต่าง ระเบียง รางรถไฟ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำชิ้นส่วนตามขนาด เป็นต้น
ID : 175988
Last Update : 09/10/2562 22:35 Preview : 2,572
เหล็กเส้นกลม มีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลม ผิวเรียบ ไม่มีปีก เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการการรับน้ำหนักที่มากนัก งานคอนกรีด อาทิ เหล็กปอกในคานหรือเสา งานเหล้กเสริมคอนกรีต งานเฟอร์นิเจอร์ รั้ว อาคาร เป็นต้น
ID : 175989
Last Update : 05/10/2562 13:07 Preview : 2,008
เหล็กข้ออ้อย มีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลมที่มีบั้ง มีแรงยึดเกาะพื้นที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงมาก โครงสร้างแข็งแรง อาทิ อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน เป็นต้น
ID : 175990
Last Update : 21/08/2562 10:59 Preview : 1,056
เหล็กรางพับ มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวยู แต่บางกว่าเหล็กรางน้ำ มีความหนาเท่ากันในทุกด้าน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อาทิ บันได งานแปต่างๆ โครงสร้างบ้าน เป็นต้น