E-Catalog > เหล็ก - เหล็กกล้า > เหล็กไวด์แฟรงค์

PAGE VIEW : 912

Product Information :

Name :
เหล็กไวด์แฟรงค์
Category :
  1. โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Sub - Category :
  1. เหล็ก - เหล็กกล้า
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เหล็กไวด์แฟรงค์ มีรูปทรงคล้ายตัวไอ ใกล้เคียงกับเหล็กไอบีม แต่มีความหนาที่น้อยกว่า สำหรับใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อมต่างๆ อาทิ เสา คาน โครงหลังคา เป็นต้น

Product Detail :

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange)  เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน โดยนำเหล็กกล้ามาหลอมแล้วหล่อเป็นแท่ง แล้วรีดในขณะที่เหล็กยังร้อนให้มีหน้าตัดเป็นรูปตัว I ในภาษาอังกฤษ โดยหน้าตัดของเหล็กไอบีมจะมีปีก (Flange) กว้างออกมาจากเอวตรงกลาง ข้อแตกต่างของไวด์แฟรงค์จากเหล็กไอบีมคือบริเวณปีกเหล็กและโคนปีกจะมีความหนาเท่ากันตลอด นอกจากนี้โดยปกติเหล็กไอบีมที่มีขนาดปีกและเอวที่เท่ากับเหล็กไวด์แฟรงค์จะมีความหนาของแต่ละด้านหนากว่าเหล็กไวด์แฟรงค์ เหล็กไวด์แฟรงค์จึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป เสาส่งไฟฟ้า เสาและโครงหลังคา งานเชื่อมต่างๆOther Product In Group "เหล็ก - เหล็กกล้า (15)"