E-Catalog > เหล็ก - เหล็กกล้า > เหล็กตัวซี

PAGE VIEW : 1,077

Product Information :

Name :
เหล็กตัวซี
Category :
  1. โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Sub - Category :
  1. เหล็ก - เหล็กกล้า
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เหล็กตัวซี มีลักษณะหน้าตัดเหมือนตัวอักษรซี ซึ่งเกิดจากการรีดเย็นของเหล็กคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป อาทิ โครงหลังคา เสาค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก แป เป็นต้น

Product Detail :

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) เป็นเหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ทำโครงหลังคา เสาค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก และงานโครงสร้างต่างๆ

 

เหล็กตัวซี ถูกผลิตและออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในงานโครงสร้าง เพื่อช่วยให้งานเสร็จได้รวดเร็วกว่างานคอนกรีต ได้โครงสร้างที่มีช่วงกว้างกว่าและน้ำหนักเบากว่า

 

นอกจากนี้ เหล็กตัวซียังได้รับความนิยมในการใช้ทดแทนไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากไม้เนื้อแข็งมีราคาสูง และคุณภาพไม่แน่นอน การใช้เหล็กตัวซีแทน จึงมีความสะดวกในการทำงานมากกว่าOther Product In Group "เหล็ก - เหล็กกล้า (15)"